Κυριακή 28 Μαρτίου 2021

 

10 μαθήματα που οι τέχνες διδάσκουν1. Οι τέχνες διδάσκουν στα παιδιά να κάνουν σωστές κρίσεις σχετικά με τις ποιοτικές σχέσεις. Σε αντίθεση με μεγάλο μέρος του προγράμματος σπουδών, στο οποίο επικρατούν οι σωστές απαντήσεις και οι κανόνες, στις τέχνες είναι η κρίση και όχι οι κανόνες που επικρατούν.

2. Οι τέχνες διδάσκουν στα παιδιά ότι τα προβλήματα μπορεί να έχουν περισσότερες από μία λύση και ότι οι ερωτήσεις μπορεί να έχουν περισσότερες από μία απαντήσεις.

3. Οι τέχνες εξυμνούν πολλαπλές προοπτικές. Ένα από τα μεγάλα διδάγματά τους είναι ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να δει και να ερμηνεύσει τον κόσμο.

4. Οι τέχνες διδάσκουν στα παιδιά ότι σε σύνθετες μορφές επίλυσης προβλημάτων οι σκοποί σπάνια είναι σταθεροί, αλλά αλλάζουν με την περίσταση και την ευκαιρία. Το να μαθαίνει κανείς με τις τέχνες απαιτεί την ικανότητα και την προθυμία να παραδοθεί στις απροσδόκητες δυνατότητες του έργου, όπως αυτό ξετυλίγεται.

5. Οι τέχνες κάνουν ζωντανό το γεγονός ότι ούτε οι λέξεις στην κυριολεκτική μορφή ούτε οι αριθμοί εξαντλούν ό, τι μπορούμε να γνωρίζουμε. Τα όρια της γλώσσας μας δεν καθορίζουν τα όρια της γνώσης μας.

6. Οι τέχνες διδάσκουν τους μαθητές ότι οι μικρές διαφορές μπορεί να έχουν μεγάλες συνέπειες. Οι τέχνες κινούνται σε λεπτές αποχρώσεις.

7. Οι τέχνες διδάσκουν τους μαθητές να σκεφτούν δια και εντός ενός υλικού. Όλες οι μορφές τέχνης χρησιμοποιούν κάποια μέσα, με τα οποία οι εικόνες γίνονται πραγματικότητα.

8. Οι τέχνες βοηθούν τα παιδιά να μάθουν να λένε ό, τι δεν μπορεί να ειπωθεί. Όταν τα παιδιά καλούνται να αποκαλύψουν ό, τι ένα έργο τέχνης τους βοηθά να αισθάνονται, τότε πρέπει να καταφύγουν στις ποιητικές τους ικανότητες για να βρουν τις λέξεις που θα κάνουν τη δουλειά τους.

9. Οι τέχνες μάς επιτρέπουν να έχουμε την εμπειρία που δεν μπορούμε να έχουμε από καμία άλλη πηγή και μέσα από μια τέτοια εμπειρία να ανακαλύψουμε το εύρος και την ποικιλία του τι είμαστε ικανοί να συναισθανόμαστε.

10. Η θέση των τεχνών στο σχολικό πρόγραμμα συμβολίζει για τους νέους αυτό που οι ενήλικες πιστεύουν ότι είναι σημαντικό.

Μετάφραση του κειμένου από την Αλεξάνδρα Τσίγκου

ΠΗΓΗ: Eisner, E. (2002). The Arts and the Creation of Mind, In Chapter 4, What the Arts Teach and How It Shows. (pp. 70-92). Yale University Press. Available from NAEA Publications.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου