ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
27 Οκτωβρίου 2016

                                                                 ΑΝΤΙΦΥΜΑΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

26 Οκτωβρίου 2016


«Επιστολή ενημέρωσης για προληπτική οδοντιατρική παιδικού πληθυσμού».

Αξιότιμοι Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών όλων των τάξεων των δημοτικών σχολείων,
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης στο πλαίσιο των αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας ανέλαβαν την πρωτοβουλία ενός σχεδίου πρόληψης και ελέγχου της στοματικής υγείας των παιδιών στα πλαίσια της άσκησης της προληπτικής οδοντιατρικής σε όλα τα παιδιά των δημοτικών σχολείων των περιοχών αυτών.
Το πρόγραμμα της 4ης Υ.Πε θα πραγματοποιηθεί από τους 62 οδοντιάτρους, για πρώτη φορά στο ακαδημαϊκό έτος 2016 2017 και συμπεριλαμβάνει το σύνολο των παιδιών Α΄ βάθμιας εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο τομείς:
1. Πρόγραμμα αγωγής και προαγωγής υγείας το οποίο θα διεξάγεται στις σχολικές τάξεις σε συνεργασία με τους δασκάλους του κάθε σχολείου.
2. Δημιουργήθηκε και βρίσκεται στην κατοχή κάθε οδοντιάτρου ηλεκτρονικό δελτίο παρακολούθησης στοματικής υγείας που αφορά στην προληπτική δράση για κάθε μαθητή, το οποίο θα συντάσσεται σε κάθε οδοντιατρείο Κέντρου Υγείας ή Μονάδας Υγειονομικής Περίθαλψης (Νοσοκομείο) της περιοχής όπου κατοικούν τα παιδιά.
Θα γίνει κατανομή όλων των παιδιών σε ετήσιο πρόγραμμα, με συγκεκριμένη ημερομηνία επίσκεψης στο οδοντιατρείο για την οποία θα ενημερωθούν οι γονείς από το σχολείο. Οι μικροί μαθητές θα πρέπει να συνοδεύονται κατά την επίσκεψη τους στο οδοντιατρείο από τους γονείς ή κηδεμόνες τους, και θα λαμβάνουν αντίγραφο του ατομικού οδοντιατρικού δελτίου παρακολούθησης των παιδιών.
Κατά την ημερα αυτή θα λαμβάνουν άδεια απουσίας από τα μαθήματα.
Το πρόγραμμα ξεκινάει με τα παιδιά του Δημοτικού και θα είναι επαναλαμβανόμενο κατ΄έτος μέχρι την ηλικία των 17 ετών.
Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα και αποσκοπεί στη δημιουργία γενιών νέων με γερά δόντια.
Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται τα παιδιά με ειδικές ανάγκες μαθητές Α΄βάθμιας, τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν οπωσδήποτε στο πρόγραμμα.
Η εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποιείται χωρίς καμια επιβάρυνση των γονέων των παιδιών. Ο στόχος είναι κανένα παιδί, καμιά οικογένεια να στερηθεί των ευεργετικών αποτελεσμάτων της πρόληψης της στοματικής υγείας που ξέρουμε πόσο επηρεάζει τη συνολική υγεία των παιδιών και των αυριανών ενηλίκων.
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΡΑΜΑΡΗΣ27 Μαΐου 2016Λειτουργία Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2016-2017

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.

β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).
          Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Έως τις 21-06-2016 θα πρέπει να έχει κατατεθεί συμπληρωμένο από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών στην σχολική μονάδα, που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, το έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ»
         Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τις 22 Ιουνίου 2016, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

Διευκρίνιση για τις εγγραφές στα Ολοήμερα τμήματα Δημοτικού & Νηπιαγωγείου

1.                  Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
2.                  Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων
3.                  Όταν ο ένας γονιός έχει βεβαίωση εργασίας κι ο άλλος έχει  κάρτα ανεργίας,  έχουν δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο.
4.                  Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λ.π.  αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα.


25 Μαΐου 2016Εγγραφές μαθητών  για το σχολικό έτος 2016-2017

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π. . 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

1.                  Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (Δεν είναι υποχρεωτικό)
2.                  Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.), ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
3.                  Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α. .Υ.Μ.).Το Α. .Υ.Μ. (βλ. Φ.6/1094/80261/Δ1, 20-5-2015)
4.                  Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
5.                  Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου

----------------------------------------------------------------------------------------------------
31 Μαρτίου 2014


Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν.4229/2014 έγινε τροποποίηση των διατάξεων των ΠΔ 200 και 201 του 1998, που προβλέπουν τα δικαιολογητικά εγγραφής των μαθητών στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, δεν απαιτείται πλέον η προσκόμιση πιστοποιητικών καρδιολογικής, οφθαλμολογικής και οδοντολογικής εξέτασης, παρά μόνο του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ). Την ευθύνη συμπλήρωσής του έχουν παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι, ανεξαρτήτως μονάδας ή φορέα που υπηρετούν ή συνεργάζονται, καθώς και ανεξάρτητοι ιδιώτες ιατροί των ανωτέρω ειδικοτήτων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για λόγους προσβασιμότητας είναι δυνατή η συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου και από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων.
Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Καβάλας σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας προγραμματίζουν τη δυνατότητα εξέτασης των μαθητών για την έκδοση του Α.Δ.Υ.Μ. τους μήνες Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

Για το λόγο αυτό και στα πλαίσια του καλύτερου προγραμματισμού από το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας της παραπάνω εξέτασης με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών και των γονέων τους, παρακαλούμε για την ενημέρωση των γονέων για την παραπάνω δυνατότητα και την υποβολή από αυτούς σχετικής δήλωσης ενδιαφέροντος, υπόδειγμα της οποίας ακολουθεί.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………..
Κηδεμόνας του/της μαθητ………………………………………………………………………………………….
Τάξη:………………
Τηλέφωνο οικίας:…………………………………………………
Κινητό τηλέφωνο:………………………………………………..
Του………... Δημοτικού …………………………….. Καβάλας
Δηλώνω ότι …….. επιθυμώ το παιδί μου να εξεταστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή.
Πιθανή περίοδος αδυναμίας προσέλευσης από…………………………… έως…………………..
(Διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών).
ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ
ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………….
ΟΝΟΜΑ:………………………………………………………………..
Κηδεμόνας του/της μαθητ………………………………………………………………………………………….
Τάξη:………………
Τηλέφωνο οικίας:…………………………………………………
Κινητό τηλέφωνο:………………………………………………..
Του………... Δημοτικού …………………………….. Καβάλας
Δηλώνω ότι …….. επιθυμώ το παιδί μου να εξεταστεί στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας για την έκδοση του Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή.
Πιθανή περίοδος αδυναμίας προσέλευσης από…………………………… έως…………………..
(Διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερών).

11 Μαρτίου 2014

Εξετάσεις για απόκτηση Τίτλου Σπουδών Δημοτικού Σχολείου


Από τη Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Καβάλας ανακοινώνεται ότι όσοι έχουν απολέσει τίτλο σπουδών ή έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης και επιθυμούν να αποκτήσουν Τίτλο Σπουδών Δημοτικού Σχολείου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Π.Δ. 201/98 (ΦΕΚ 161 τ.Α), μπορούν να πάρουν μέρος, ύστερα από αίτησή τους, στις εξετάσεις που θα γίνουν για το σκοπό αυτό, στις 9 Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., στα παρακάτω Δημοτικά Σχολεία:

Α)  10ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας ( Κων/νου Παλαιολόγου 1 ) για τους κατοίκους του Δήμου Καβάλας.
Β)  2ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερούπολης για τους κατοίκους του Δήμου Παγγαίου.
Γ)  4ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης για τους κατοίκους των Δήμου Νέστου.
Δ)  1ο Δημοτικό Σχολείο Θάσου για τους κατοίκους του Δήμου Θάσου.
           
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για την υποβολή των αιτήσεών τους, στο γραφείο 521 του 5ου ορόφου της Νομαρχίας Καβάλας και στο τηλέφωνο 2510-291522 (υπόψιν κ. Δαλπαναγιώτη Δήμητρας), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τη Δευτέρα 10 Μαρτίου 2014 μέχρι την Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014.


Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
1.      Υποβολή σχετικής αίτησης στη Δ/νση Π.Ε. Καβάλας.
2.      Αποδεικτικό ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 περί μόνιμης κατοικίας.
3.      Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 ΣΧΟΛΗ ΓΟΝΕΩΝ στο Nομό    ΚΑΒΑΛΑΣ

 Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης  δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και  Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού θέτει σε λειτουργία σε όλους τους νομούς της  χώρας Σχολές Γονέων. Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων, αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά  προγράμματα.
 Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και  Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται
 από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.
 Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να  ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται  στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο  οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό
      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αναλυτικότερα το έργο στοχεύει στο να :
·         Βελτιωθεί η επικοινωνία στην οικογένεια
·         Προαχθούν οι γνώσεις των γονέων σχετικά με τις ψυχικές, κοινωνικές, πνευματικές και άλλες ανάγκες των παιδιών σε κάθε στάδιο ανάπτυξης τους
·         Αναπτυχθούν δεξιότητες για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση δύσκολων συμπεριφορών των παιδιών τους
·         Ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των γονέων στις σχολικές δραστηριότητες και να υποστηριχθεί συνεργασία τους με τους/τις εκπαιδευτικούς
·         Αποκτηθούν συγκεκριμένες ικανότητες προκειμένου οι γονείς να μπορούν να  βοηθήσουν τα παιδιά τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του νηπιαγωγείου,  δημοτικού,  γυμνασίου και  λυκείου
·         Ενημερωθούν οι γονείς σε θέματα υγείας των ίδιων και των παιδιών τους
·         Ενημερωθούν οι γονείς για τους τρόπους σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης ανάλογα με την ηλικία των παιδιών τους
·         Γίνει κατανοητή η θέση των ατόμων τρίτης ηλικίας στην κοινωνία, την οικογένεια και τα κοινά
·         Γίνει ενημέρωση των γονέων για τους τρόπους προφύλαξης των παιδιών από την χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και να προταθούν τρόποι παιδαγωγικής και λελογισμένης χρήσης τους
·         Βελτιωθεί η διαχείριση του οικογενειακού προγραμματισμού
·         Παρασχεθεί συμβουλευτική υποστήριξη και αγωγή υγείας στις οικογένειες των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων

·         Ενημερωθούν και να υποστηριχθούν ψυχολογικά γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες

Τα προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:
1.  Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών
2.  Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών
3.  Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών
4.  Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών
5.  Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών
6.  Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών
7.     Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις) και παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες.
Οι βασικές θεματικές ενότητες που αναπτύσσονται στα τμήματα των παραπάνω προγραμμάτων είναι:
 • Δομή και λειτουργία της ελληνικής οικογένειας
 • Προσαρμογή του παιδιού στο σχολείο
 • Υγεία και  ασφάλεια στο χώρο της οικίας, του σχολείου και χώρων παιδικής αναψυχής.
 • Εξάρτηση από καπνό, αλκοόλ, ναρκωτικά
 • Οδική συμπεριφορά και ασφάλεια
 • Θέματα διατροφής
 • Σημασία της σωματικής άσκησης
 • Υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
 • Σεξουαλική Αγωγή
 • Τρίτη ηλικία και οικογένεια
 • Διαχείριση ελεύθερου χρόνου
 • Χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
 • Κατανάλωση και Διαφήμιση
 • Οικογενειακός Προϋπολογισμός
 • Συνεργασία εκπαιδευτικού-γονέων- παιδιού
 • Εκπαιδευτικοί, οικογένεια και διάγνωση κλίσεων
 • Προώθηση της ισότητας των φύλων
 • Προβλήματα συμπεριφοράς μαθητών/τριών
 • Συνεργασία γονέων-μεταναστών
 • Ψυχολογική Υποστήριξη
 • Αγωγή Υγείας
 • Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
 • Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης. Τα τμήματα τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-20 ατόμων.
Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων ΚΑΒΑΛΑΣ, Τηλ.6937299530, Email: mariapantelis@gmail.com. Παραλαβή αιτήσεων από το γραφείο 437 της πρώην Νομαρχίας Καβάλας κάθε Τρίτη και Πέμπτη από 11:00-13:00.Τα προγράμματα θα υλοποιηθούν στην περιοχή διαμονής σας.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου