Κυριακή 6 Δεκεμβρίου 2015


Ένα σχολείο διαφορετικό...

Ελεύθερα σχολεία Waldorf: Σχολεία Συναισθηματικής Ανάπτυξης


Στις αρχές του 20ου αι. υπήρξαν άνθρωποι φωτισμένοι με μεγάλη αγάπη για τον άνθρωπο και συνεπώς για το παιδί που οραματίστηκαν και δημιούργησαν εκπαιδευτικά συστήματα  με σκοπό την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και την κατάκτηση της ελευθερίας του. Από τότε μέχρι τώρα, τα εκπαιδευτικά αυτά συστήματα δεν είναι τα κυρίαρχα στις χώρες του ανεπτυγμένου κόσμου, όμως έχουν πολλά σχολεία στις περισσότερες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, από ανατολή σε δύση.

Το σύστημα εκπαίδευσης Waldorf

Τι είναι η εκπαίδευση Waldorf;  Η εκπαίδευση Waldorf είναι μια μοναδική και με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά προσέγγιση στην εκπαίδευση των παιδιών, η οποία εφαρμόζεται στα σχολεία Waldorf σε ολόκληρο τον κόσμο. Όλα τα σχολεία αυτά, διαμορφώνουν συλλογικά, τη μεγαλύτερη ίσως και την ταχύτερα αναπτυσσόμενη ομάδα μη κερδοσκοπικών και ανεξάρτητων σχολείων, παγκοσμίως.

Ποια είναι τα μοναδικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της εκπαίδευσης;


Η πιο αντιπροσωπευτική φράση της φιλοσοφίας του εκπαιδευτικού συστήματος Waldorf και η οποία συνοψίζει τους στόχους της φοίτησης στο σχολείο είναι η εξής: "Να δημιουργήσουμε άτομα τα οποία είναι ικανά να δίνουν νόημα στις ζωές τους. " Ο στόχος του συστήματος αυτού, είναι να εκπαιδεύσει το παιδί ως ολότητα, "κεφάλι, καρδιά και χέρια". Η διδακτέα ύλη ισορροπεί ακαδημαϊκή ύλη με καλλιτεχνικές και χειρονακτικές δραστηριότητες. Οι δάσκαλοι της μεθόδου, εστιάζουν στο να δημιουργήσουν στο κάθε παιδί μια φυσική αγάπη για τη μάθηση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν την ελεύθερη έκφραση μέσα από τις τέχνες και τις δραστηριότητες προκειμένου να προσεγγίσουν τα ακαδημαϊκά μαθήματα και έτσι δημιουργούν μια εσωτερική παρόρμηση στα παιδιά για μάθηση αχρηστεύοντας κυριολεκτικά το σύστημα των ανταγωνιστικών τεστ και των βαθμολογιών.


Μερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης Waldorf:  
Δεν υπάρχουν καθόλου μαθήματα γραφής και ανάγνωσης στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης, στα παιδιά του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου και ελάχιστα τέτοια μαθήματα στην πρώτη τάξη.
Στη διάρκεια των πρώτων σχολικών χρόνων (επίπεδο 1 - επίπεδο 8) οι μαθητές έχουν ένα δάσκαλο. Το ιδανικό είναι ο κάθε δάσκαλος να μένει με την ίδια τάξη για τα οχτώ πρώτα χρόνια. Για να έχει το χρόνο να γνωρίσει σε βάθος την προσωπικότητα του κάθε παιδιού και να συνδεθεί μαζί του.
Συγκεκριμένες δραστηριότητες που στα συμβατικά σχολεία πολύ συχνά χαρακτηρίζονται ως δευτερεύουσες είναι θεμελιώδεις για τα σχολεία Waldorf. Μερικές από αυτές είναι: η ζωγραφική, η μουσική, η κηπουρική και οι ξένες γλώσσες.
Στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης όλα τα θέματα δίνονται στα παιδιά μέσα από διάφορες μορφές τέχνης, γιατί τα παιδιά ανταποκρίνονται καλύτερα σ' αυτό το μέσο, απ' ότι στη στεγνή παράδοση και τη μάθηση μέσω της επανάληψης.
Στα πρώτα πέντε χρόνια δεν υπάρχουν βιβλία ύλης. Όλα τα παιδιά έχουν το "βασικό βιβλίο μαθήματος", το οποίο είναι ένα βιβλίο δικών τους εργασιών που το γεμίζουν καθώς προχωράει η χρονιά. Κατά κύριο λόγο δημιουργούν δικά τους βιβλία στα οποία στη διάρκεια της χρονιάς καταγράφουν τις εμπειρίες τους και τι έχουν μάθει. Σε κάποια σχολεία τα μεγαλύτερα παιδιά μπορεί να χρησιμοποιούν συμπληρωματικά βιβλία, ιδίως στα μαθηματικά και τη γραμματική. 
Η διαδικασία της μάθησης σε ένα σχολείο Waldorf είναι μια μη ανταγωνιστική δραστηριότητα. Δεν υπάρχουν βαθμοί στα πρώτα χρόνια. Ο δάσκαλος γράφει μια λεπτομερή αξιολόγηση για κάθε παιδί στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς.
Η χρήση ηλεκτρονικών μέσων, ιδιαίτερα τηλεόρασης από τα μικρά παιδιά, αποθαρρύνεται έντονα στα σχολεία Waldorf.


Γιατί δίνεται έμφαση στις γιορτές και τις τελετουργίες;

Οι εποχιακές γιορτές χρησιμεύουν στη σύνδεση του ανθρώπου με τους ρυθμούς της φύσης και του κόσμου. Οι γιορτές προέρχονται από τους αρχαίους πολιτισμούς και συνεχώς προσαρμόζονται στις εποχές. Η συμμετοχή στην ατμόσφαιρα της κάθε εποχής, με τελετουργικό (εορταστικό) τρόπο ευεργετεί τον εσωτερικό κόσμο και την ψυχή του ανθρώπου. Η γιορτή είναι μία τέχνη. Υπάρχει η χαρά της προσμονής, η προετοιμασία, ο εορτασμός καθ' αυτός και οι αναμνήσεις.Ο αριθμός των σχολείων Waldorf παγκοσμίως
                                                   πηγή: nomadikon.blogspot.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου