ΕΡΓ. ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ


            

Εργαστήρια Δεξιοτήτων 


Το σχολείο μας είναι ένα από τα 218 σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που υλοποιούν για τη χρονιά 2020 - 21 την πιλοτική αυτή δράση

Τα εργαστήρια Δεξιοτήτων, κεντρικό στόχο έχουν οι μαθητές να εφοδιαστούν με δεξιότητες ζωής, ήπιες δεξιότητες και δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού (δεξιότητες 21ου αιώνα). Προτεραιότητα παράλληλα με τη συστηματικότερη καλλιέργεια των δεξιοτήτων είναι να ενισχυθεί η βιωματική μάθηση.

Τα Εργαστήρια οργανώνονται σε 4 θεματικούς κύκλους (Ευ ζην, Περιβάλλον, Κοινωνική Ενσυναίσθηση και Ευθύνη, Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία) και περιλαμβάνουν διάφορες επιμέρους θεματικές (ανά ηλικία), όπως π.χ. εθελοντισμός, οικολογική συνείδηση, πρόληψη από εξαρτήσεις, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, επιχειρηματικότητα, πρόληψη και προστασία από φυσικές καταστροφές, αλληλοσεβασμός και διαφορετικότητα, ρομποτική, νέες τεχνολογίες κ.ά. Στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, θα αξιοποιηθούν καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας και πρακτικές σε όλους τους τύπους Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων της χώρας και  το εκπαιδευτικό υλικό θα προσαρμόζεται σε κάθε ηλικία σύμφωνα με παιδαγωγικές παραμέτρους .

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου