Δευτέρα 13 Μαΐου 2024

 

Ο ρόλος της οικογένειας στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του παιδιούΗ οικογένεια αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της κοινωνίας μας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η  εύρυθμη λειτουργία μιας κοινωνίας να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση μιας σταθερής, ήρεμης και ασφαλούς οικογενειακής ζωής. Απώτερος σκοπός της οικογένειας είναι η δημιουργία ενός υγιούς και ηθικού περιβάλλοντος, όπου θα ζήσουν αρμονικά όλα τα μέλη της και θα συμβάλλει στην πολυεπίπεδη ανάπτυξη των παιδιών. Επομένως, η οικογένεια διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά την σωματική και πνευματική ανάπτυξη των παιδιών, την ψυχική και συναισθηματική τους καλλιέργεια, τη δόμηση και τη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους και τη σταδιακή απόκτηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων, ώστε μελλοντικά τα παιδιά να ενταχθούν ομαλά στην ευρύτερη κοινωνία.